Groep 4 Lesbrief

Lesbrief - Groep 4

Download Lesbrief carnaval groep 4

Centraal thema: Getal 11 centraal & wie maken carnaval

Lesdoel

Kinderen weten na deze lessen:

 • Wat het getal 11 betekent in het carnaval.
 • Wie carnaval maken (je kunt er zelf een onderdeel van zijn). Rv11, clubs, verenigingen dweilbands, Kroew, jeugdraad.
 • Ook weten zij enkele belangrijke onderdelen en elementen die bij het Zevenbergse Carnaval horen.

Korte inhoud

Middels een praatplaat bespreken de kinderen met de leerkracht wat zij zien. Deze praatplaat staat vol met allerlei groepen en figuren uit het Zevenbergse Carnaval en tevens het getal 11. De leerkracht kan een toelichting geven op hetgeen de kinderen zien en vertellen.

Voorbereiding/materialen

 • Praatplaat op het digibord zetten en/of voor de kinderen afdrukken
 • Toelichting bij de praatplaat zelf doorlezen

Creatieve opdrachten:

Ter inspiratie tref je hieronder een aantal creatieve opdrachten bij dit thema:

 • Maak je eigen naam van een carnavalsvereniging of dweilbandje
 • Verzin hier een logo bij en werk dit uit in hout/gips/klei/papier-maché/ijzerdraad

Uitgebreide toelichting bij het getal 11

 1. Monument op de Markt; op de markt is ter ere van het 50 jarig bestaan van Carnaval in Zevenbergen een ‘monument’ geplaatst vol met symboliek. De symboliek heeft een relatie met Zevenbergen en Carnaval.
 2. Vlag; carnaval vier je. Dit doe je onder andere door te versieren. We steeke de vlag uit is ook een motto geweest in 2011. In Zevenbergen zie je deze vlag met carnaval bij heel veel huizen wapperen.
 3. Êêrste Minster; hij is het hulpje van de Prins. Hij helpt hem met alle zaken en zorgt ervoor dat de Prins niets vergeet. In zijn koffer zitten alle onderscheidingen van de Prins zodat de Prins deze kan uitreiken als dat nodig is.
 4. Prins Carnaval;  Prins Carnaval is tijdens carnaval de belangrijkste man. Bij de opening van carnaval krijgt de Prins van de burgemeester, de baas van Zevenbergen, de sleutel van Zevenbergen. Tijdens carnaval is de Prins de baas over Zevenbergen. Hij gaat voorop in het feest, praat overal met de mensen, rijkt prijzen uit, enz.
 5. Het getal 11;
  1. De Raad van Elf bestaat uit 11 vrijwilligers die samen met het bestuur en de ereraad het carnaval in Zeuvebultelaand organiseren. De leden van de Raad van Elf herken je aan hun steek zonder veren.
  2. Het getal 11 tref je vaker aan tijdens carnaval. Ook in allerlei attributen. Zoo ook in de stadssleutel van de Prins. In de baard van de sleutel is ook het cijfer 11 verwerkt. (Verder is de sleutel voorzien van het logo van SCZ met het Knijn van de Knijneberg en de drie kruizen van de oude gemeente Zevenbergen. Verder zijn er 7 bulten op de sleutel aangebracht.)
  3. Het Carnavalsseizoen begint op 11 november (de elfde van de elfde) om 11:11 uur. In Nederland wordt deze start van het seizoen in iedere Carnavalvierende stad of dorp met een zekere ceremonie gevierd. In Maastricht vindt op die dag een grote manifestatie plaats die soms wel zo’n 30.000 bezoekers trekt. Het getal 11 is van oudsher het getal van de dwazen en narren en duikt veel op in het Rijnlandse en Limburgse Carnaval.
  4. Vroeger hadden veel getallen een symbolische betekenis. Het getal 11 noemen wij het gekkengetal omdat het alleen te delen is door zichzelf en omdat 11 staat tussen 10 (het volmaakte getal) en 12 (het heilige getal).
  5. Het getal 11 is zowel ongeluksgetal (het overtreedt het volmaakte getal 10) als geluksgetal (het is twee keer 1: het symbool van eendracht). Daarom is het een “gek” getal.
 6. Logo 45 jaar; Eigenlijk wordt alles aangegrepen om een jubileum te vieren. Een veelvoud van 5 of 10 en 11. Hier een voorbeeld van een jubileum van 45 jaar.
 7. Nar; hij maakt overal grappen en grollen over en probeert iedereen te foppen.
 8. Boerenkiel; ruimvallend, gestreept of blauw hemd dat je met carnaval draagt.
 9. Pliessie; in Zeuvebultelaand is er met een carnaval een andere politieagent die noemen we de Pliessie. Hij is tijdens carnaval een soort politie. Je herkent de Pliessie aan zijn politiepak. Hij loopt ook altijd voorop als de Raad van Elf over straat gaat.
 10. Zanger; met carnaval zijn er veel carnavalsliedjes die al dan niet in dialect worden gezongen. De zangers met hun liedjes zorgen voor een gezellige sfeer tijdens carnaval.
 11. Boer; de Boer laat zien dat carnaval een boers feest is.
 12. Logo Tis passe-n-en meete 2018; elk jaar wordt een embleem ontworpen ter herinnering aan dat carnavalsjaar. In het embleem vind je vaak een uitbeelding van een motto terug. In dit geval een konijn dat zijn hol opmeet.
 13. Jeugdprins en -prinses; De jeugdprins en -prinses zijn net als de grote prins de belangrijkste personen. Bij de opening van carnaval krijgen ook zij van de burgemeester, de baas van Zevenbergen, de sleutel van Zevenbergen. Tijdens carnaval zijn de jeugdprins en -prinses de baas over het Zevenbergse Jeugdcarnaval. Zij gaan voorop in het feest, praten overal met de mensen, rijkt prijzen uit, enz.
 14. Muziekinstrumenten; muziek is onlosmakelijke met carnaval. Ook dweilbandjes maken veel gebruik van muziekinstrumenten als grote trom, trommel, trombone, trompet, sousafoon, saxofoon en bekkens.
 15. Draaimolen; tijdens carnaval vinden er voor kinderen vele activiteiten plaats. Op zulke kindermiddagen zijn er veel leuke spelletjes te doen, toneelstukken en soms zelf een draaimolen.